Boräntan Både Nordea och Handelsbanken höjer de korta boräntorna i spåren av Riksbankens höjning av reporäntan i förra veckan.

Nordea höjer räntan på ett bolån med tre månaders bindningstid i Sverige. Räntan höjs med 10 punkter till 2,29 procent och ändringen träder i kraft i dag fredag.

”De korta marknadsräntorna steg inför Riksbankens förväntade höjning av reporäntan, och har fortsatt uppåt vilket gör att vi har fått högre upplåningskostnader”, säger Michael Skytt, bolånechef på Nordea, i ett meddelande från banken.

Även Handelsbanken höjer tremånadersräntan på fredagen och här handlar det om en uppjusteringen med 25 punkter till 2,5 procent. Övriga löptider lämnas orörda.

”Handelsbankens boräntor styrs av marknadsräntorna och av konkurrensläget. Vi justerar därför våra räntor kontinuerligt”, lyder motiveringen.