BOLÅN: NORDEA HÖJER TREMÅNADERSRÄNTAN MED 0,06 PROCENTENHETER

2022-01-17 08:01:38

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Nordea höjer sin bolåneränta med tre månaders löptid med 0,06 procentenheter. Räntan för bolån med ett respektive två års löptid höjs samtidigt med 0,09 procentenheter till 1,84 respektive 1,99 procent.

Treårsräntan höjs med 0,11 procentenheter medan bolåneräntorna för löptider mellan fyra och åtta år höjs med 0,15 procentenheter vardera.

Det framgår av ett pressmeddelande.

"Vi justerar bolåneräntorna då vi fått ökade upplåningskostnader vilket drivits av stigande marknadsräntor. Det är alltid bra att se över sina bolån och ha en riskspridning som passar ens individuella situation", säger Arvid Krönmark som är bolånechef på Nordea.Direkt-SE