Bolagsverket har lämnat tillstånd att verkställa fusionen mellan Endomines AB (publ) och Endomines Finland Abp

2022-12-02 14:30:00

Endomines AB (publ), pressmeddelande 2 december 2022, kl. 14.30 CET

Bolagsverket har lämnat tillstånd till Endomines AB (publ) ("Endomines AB") att verkställa fusionen mellan Endomines AB och dess helägda dotterbolag Endomines Finland Abp ("Endomines Finland").

Fusionen förväntas att verkställas omkring den 16 december 2022. I samband med registreringen av fusionen kommer Endomines AB att upplösas och samtliga dess tillgångar och skulder att övergå till Endomines Finland. Samtliga aktieägare i Endomines AB kommer som fusionsvederlag att erhålla en aktie i Endomines Finland för varje aktie de äger i Endomines AB.

Som tidigare meddelats är det av kontoföringstekniska skäl i förhållande till Euroclear Sweden AB inte möjligt att efter genomförandet av fusionen notera Endomines Finlands aktier på Nasdaq Stockholm. Endomines Finlands aktier kommer därför endast att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors efter fusionens genomförande.

Endomines Finlands aktier avses att tas upp till handel på Nasdaq Helsingfors den 20 december 2022.

Preliminär tidplan för verkställandet av fusionen

+-------------+-------------------------------------------+
|14 december |Sista dag för handel i Endomines AB:s aktie|
|2022 |på Nasdaq Stockholm och Nasdaq Helsingfors |
+-------------+-------------------------------------------+
|15 december -|Ingen handel i Endomines AB:s aktie eller |
|19 december |Endomines Finlands aktie |
|2022 | |
+-------------+-------------------------------------------+
|16 december |Fusionen verkställs |
|2022 | |
+-------------+-------------------------------------------+
|20 december |Första dag för handel i Endomines Finlands |
|2022 |aktie på Nasdaq Helsingfors |
+-------------+-------------------------------------------+

Kontaktperson

Mikko Sopanen, CFO, mikko.sopanen@endomines.com,+358 50 434 7439

Om Endomines

Endomines är ett gruvbolag med fokus på guld. Företaget utövar guldbrytning i Pamplo gruva i östra Finland och prospektering längs den Karelska guldlinjen. Endomines utvecklar även gruvverksamhet i Idaho, USA. Endomines strävar att förbättra sina tillväxtmöjligheter genom en utökad prospektering och företagsförvärv. Endomines planerar att förvärva fyndigheter belägna i stabila jurisdiktioner, som snabbt och med begränsade investeringar kan sättas i produktion.

Cision