Japan  Den japanska centralbanken, Bank of Japan (BOJ), beslutade vid sitt policymöte att låta depositräntan ligga kvar på -0,10 procent, och behåller även långräntemålet i sin nuvarande form. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntades en oförändrad depositränta.

Centralbanken meddelade att den kommer att fortsätta att köpa tillräckligt med statsobligationer för att hålla den tioåriga statsobligationsräntan nära 0 procent.

Toleransintervallet runt målet blir kvar på +/-50 punkter. Statpappersköpen ska göras utan någon övre gräns, och köpoperationer vid 0,50 procent, den övre nivån, göras varje handelsdag om behov.

De kommer att fortsätta med räntekurvkontrollen (YCC) så länge det är nödvändigt för att nå inflationsmålet på 2 procent på ett uthålligt sätt. De kommer inte att tveka att vidta fler åtgärder vid behov och förväntar sig att styrräntorna förblir på nuvarande, eller lägre, nivåer.

Direktionen var enig i besluten.

BOJ konstaterar att ekonomin väntas återhämta sig när effekterna från pandemin klingar av, men kommer att vara under nedåttryck från höga råvarupriser och inbromsning i utlandet.

Kärninflationen väntas vara hög i närtid på grund av inverkan från höga importpriser, men antas avta mot mitten av budgetåret 2023 då dessa effekter avtar och på inverkan från offentliga elprisstöd. Därefter väntas inflationen stiga något igen med minskat utbudsgap, högre inflationsförväntningar och stigande löneökningar, och minskade subventioner.

BNP-prognoserna har dragits ned något, främst på grund av sämre internationell utveckling. Inflationsprognosen för 2024 har dragits upp något.

”Det är fortsatt mycket stor osäkerhet runt Japans ekonomi, inklusive utvecklingen utomlands för ekonomisk aktivitet och priser, utvecklingen i Ukraina och för råvarupriser, och utvecklingen i covid hemma och utomlands och dess inverkan. I denna miljö är det viktigt att behålla uppmärksamheten på finans- och valutamarknaderna och dess inverkan på den ekonomiska aktiviteten och priserna”, skriver BOJ.

Riskerna mot tillväxten ligger på nedsidan medan riskerna för inflationen ligger på uppsidan.

Börsfest och yenförsvagning

Tokyobörsen stiger över 2 procent, räntorna sjunker och yenen tappar efter Bank of Japans beslut på onsdagen att inte göra några förändringar i sin policyhållning.

BOJ överraskade i december med att vidga toleransintervallet runt målet för tioåringen, till +/-50 punkter, och långräntan har därefter pressats mot, och över, det nya taket.

Inför detta möte fanns vissa spekulationer om att BOJ skulle vidga bandet på nytt, eller kanske till och med överge hela ”räntekurvkontrollen” (YCC).

Så blev nu inte fallet, utan BOJ behöll depositräntan på -0,10 procent och långräntemålet intakt. Den framåtblickande guidningen var också kvar, där de talar om att göra mer vid behov.

Yenen har därefter tappat mer än 2 procent till 131:40 mot dollarn. Japanska räntor handlas lägre med tioåringen ned till 0,40 procent, efter att ha sjunkit till 0,36 procent som lägst.

”Om de vidgat bandet eller slutat med YCC så skulle räntorna stigit, vilket de facto skulle vara en räntehöjning. Det var inte avsikten hos direktionen”, sade Naomi Muguruma på Mitsubishi UFJ till Reuters.