Aktier ABB, Atlas Copco och Sandvik framhålls av Bank of Americas analytiker som några av de mest kritiska europeiska bolagen för att möjliggöra ett förverkligande av klimatomställningen, något som spås bli gynnsamt för aktiekurser, skriver CNBC.

Marknaden för klimatomställning uppskattas till 2.300 miljarder dollar till och med 2025, i ljuset av EU:s plan om att sänka utsläppen av växthusgas med 55 procent till 2030.

De bolag som lyfts fram är ”i hjärtat av energiomställningen”, med tillverkning av produkter som är väsentliga för laddning, energieffektivitet i byggnader och för produktion av vätgas.

Det är behovet av reducerad energianvändning inom byggnader som utgör den främsta vinstmöjligheten för ABB, enligt Bank of Americas analytiker. Vid sidan av ABB är också tyska konkurrenten Siemens och den franska elgrossistkoncernen Rexel potentiella vinnare på området.

Sandviks och Atlas Copcos främsta vinning kommer genereras inom elfordon. Atlas Copcos roll som batterikonstruktör och Sandviks roll som producent av eldrivna gruvfordon är vad som gör bolagens aktier särskilt aptitliga. Men även här inkluderas ABB för dess roll inom laddningsinfrastruktur för elbilar.

Utöver byggnadsenergiomställning och elfordon tar Bank of America också upp förnybar energi och vätgas. Här omnämns Vestas som en av favoriterna, vid sidan av Siemens-avknoppningen Siemens Energy och kabelbolaget Nexans.