Analys Bank of Americas rekommendationssänkning på verkstadsföretaget Atlas Copco från köp till neutral motiveras bland annat av oro för svagare tillväxtmomentum i Kina och att Atlas Copcos på senare tid starka orderingång kan ha gynnats av så kallade för-beställningar.

Det framgår av den analys där Bank of Americas riktkurs på företaget sänks med 5 procent från 650 till 620 kr. Atlas Copco-aktien har stigit kring 40 procent sedan årsskiftet.

”Rekordvärderingar ser sårbara ut i ljuset av upphöjda förväntningar, men mycket högkvalitativa verksamhetskarakteristika och en lojal investerarbas kan ge skydd på nedsidan”, resonerar Bank of America samtidigt.

Vid 10-tiden på måndagen var Atlas Copco-aktien ned 2,6 procent till 579 kr på den för dagen allmänt dystra aktiemarknaden.