BoE Den brittiska centralbanken höjde på torsdagen styrräntan med 50 punkter till 4,00 procent. Enligt Trading Economics konsensusprognos väntade sig analytikerna att styrräntan skulle höjas med 50 punkter till 4,00 procent. Beslutet om räntan var oenigt.

Två ledamöter, Silvano Tenreyro, och Swati Dhingra, ville lämna styrräntan oförändrad.

Kommittén noterar att KPI-inflationen har börjat sjunka tillbaka och att den väntas falla kraftigt resten av året.

Däremot är arbetsmarknaden fortsatt stram och det inhemskapris- och lönetrycket har varit starkare än väntat, vilket antyder risker för att det underliggande inflationen kan bli mer ihållande.

MPC noterar samtidigt att det råder betydande osäkerheter runt utsikterna och den kommer att noga bevaka indikationer på ihållande inflationstryck, inklusive stramheten i arbetsmarknadsförhållandena och lönetillväxten och tjänsteinflationen utvecklas.

”Om det kommer bevis på mer ihållande tryck så kommer ytterligare åtstramning i penningpolitiken krävas”, står det i uttalandet.

I BOE:s nya prognos väntas KPI-inflationen sjunka under 2 procentmålet på medellång sikt. Prognosen baseras på den av marknaden implicerade banan för styrräntan med en topp på 4,5 procent i mitten av 2023 och därefter en nedgång till strax över 3,25 procent om tre år.

BOE påpekar dock att det råder betydande osäkerhet runt utsikterna på medellång sikt och kommittén bedömer fortsatt att riskerna mot inflationen väger över betydligt på uppsidan.

Sänker inflationsprognos

Bank of England sänker sin inflationsprognos, samtidigt som de spår att Storbritanniens BNP-nedgång blir mindre än tidigare antagits.

BOE konstaterar att jämfört med föregående rapport har energipriserna sjunkit betydligt, medan det inhemska pristrycket varit mer kraftfullt än väntat. BNP väntas nu sjunka mindre än antagits.

Inflationen har börjat sjunka och väntas fortsätta att falla under året som ett resultat av en nedgång i varu- och energipriser. Men arbetsmarknaden förblir stram och det inhemska pris- och lönetrycket har varit starkare än väntat, vilket indikerar risker för att den underliggande inflationen förblir hög.

KPI-inflationen väntas sjunka under målet på medellång sikt, men det finns klara uppåtrisker för denna prognos.

BOE höjer BNP-prognosen för i år till -0,5 procent (-1,5) och för 2024 till -0,25 procent (-1,0). Under 2025 väntas BNP öka 0,25 procent (+0,5).

KPI-inflationen bedöms uppgå till 4,0 procent i år (5,25) och 1,5 procent nästa år (1,5). Under 2025 väntas KPI-inflationen vara 0,25 procent (0,0).

Arbetslösheten väntas uppgå till 4,25 procent i år (5,00), 4,75 procent 2024 (5,75) och 5,25 procent 2025 (6,5).

Prognoserna baseras på den räntebanan som prisas in på marknaderna. Marknaden ser nu att styrräntan toppar på 4,5 procent under tredje kvartalet 2023, ned från 5,25 procent i novemberprognosen, och ser därefter en nedgång till 3,25 procent i slutet av prognosperioden.

För tidigt deklarera seger mot inflationen

Det är allt för tidigt att deklarera seger i kampen mot inflationen. Inflationstrycket finns ännu kvar och det är viktigt att vara helt säker på att inflationen verkligen har vänt ner.

Det sade Andrew Bailey, chef för Bank of England, vid en pressträff efter att räntebeskedet offentliggjorts på torsdagen.

Han sade att uppåtriskerna mot inflationsprognosen är den högsta som uppmätts.

Enligt BOE-chefen kan den mycket höga inflationen påverka löner och priser mer än banken bedömer i sin prognos.

På en fråga om räntan kan ha toppat svarade Andrew Bailey att BOE har ändrat det budskap de tidigare har använt, och den förändringen speglar inflationens vändning neråt ännu är i ett mycket tidigt skede.

Vice BOE-chefen Ben Broadbent sade samtidigt det inte är klart om nästa räntesteg kan gå i båda riskerna. Han påpekade att riskerna för inflationen ännu ligger på uppsidan och att det inte är uppenbart att räntan nu har nått toppen.