BOE: ETT-, TVÅ- OCH FEMÅRIGA INFLATIONSFÖRVÄNTNINGAR NED

2023-03-17 10:40:24

STOCKHOLM (Direkt) Inflationsförväntningarna (KPI) på ett års sikt i Storbritannien sjönk till 3,9 procent i februari jämfört med 4,8 procent i november.

Det visar Bank of Englands kvartalsvisa undersökning av inflationsförväntningarna.

Förväntningarna om inflationen under de tolv månaderna efter det kommande året sjönk samtidigt till 3,0 procent, från 3,4 procent, medan förväntningarna på längre sikt, cirka fem år, sjönk till 3,0 procent från 3,3 procent.

58 procent tror att räntorna kommer att stiga under det kommande året (74 procent tidigare) medan 21 procent tror att de kommer att vara ungefär oförändrade (11 procent).

Enkäten genomfördes den 3-6 februari samt 17-19 februari.Direkt-SE