Bo Jesper Hansen föreslås till ny styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) inför årsstämman 2023

2022-11-18 15:33:55

Bo Jesper Hansen har en lång historia inom Sobi och dess föregångare. Bo Jesper var verkställande direktör för Swedish Orphan International AB 1998-2010, är medgrundare av Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) och var arbetande styrelseordförande i Swedish Orphan Biovitrum AB (publ) 2010-2016. Bo Jesper har tidigare suttit i styrelsen för flera börsnoterade bolag och har omfattande erfarenhet från olika ledande befattningar inom forskning och utveckling i läkemedelsindustrin. För en fullständig biografi, se sobi.com (https://www.sobi.com/sv/styrelse).

Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i kallelsen inför årsstämman 2023.

Sobi®
Sobi är ett specialiserat, internationellt biofarmaceutiskt företag som gör betydande skillnad för människor som lever med sällsynta sjukdomar. Sobi tillhandahåller innovativa behandlingar inom hematologi, immunologi och nischindikationer, och har cirka 1 600 medarbetare i Europa, Nordamerika, Mellanöstern och Asien. Sobis intäkter för 2021 uppgick till 15,5 miljarder SEK. Aktien (STO:SOBI) är noterad på Nasdaq Stockholm. Mer om Sobi på sobi.com, LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/sobi/) och YouTube (https://www.youtube.com/c/Sobi-Pharma).

Kontakt

För kontaktinformation till Sobis Investor Relations-team, klicka här (https://www.sobi.com/sv/ir-kontakter). För Sobis mediakontakter, klicka här (https://www.sobi.com/sv/media).

Denna information är sådan information som Sobi är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 18 november 2022 kl. 15:30 CET.

Thomas Kudsk Larsen

Head of Communication and Investor Relations

Cision