ECB ECB kan förväntas annonsera en smärre minskning av tillgångsköpen under kommande månader. Nettotillgångsköp är dock att vänta under en tid framöver från den europeiska centralbanken då prognoserna pekar mot en inflation som håller sig under målet. Det skriver Sebastian Vismara, ekonom på förvaltaren BNY Mellon Investment Management, i en kommentar till Direkt.

Amerikansk tioårsränta har dragit ned några punkter till omkring 1,30 procent på relativt mjuka signaler i Fed-chefen Jerome Powells Jackson Hole-anförande i fredags.

”Talet bjöd på väldigt lite nyheter för investerare som letar efter ytterligare information om framtiden för Fed-tillgångsköpen och amerikansk penningpolitik ur ett mer brett perspektiv”, anser Sebastian Vismara.

Ekonomen tycker att budskapen från juli-mötet förstärktes såsom att tillgångsköpen kan komma att trappas ned (”tapering”) under kommande månader så till vida ekonomin fortsätter att utveckla sig i linje med bedömningarna.

Fed-chefen drog också återigen en stark distinktion mellan beslut om ”taper” och framtida räntehöjningar.

”Marknaden har tagit notis om detta och statsobligationsräntor har dragit ned efter talet”, skriver BNY Mellon-ekonomen vidare.

Samtidigt har tysk tioårsränta brutit upp över -0,40 procent för den första gången på en månad medan relativt hökaktiga signaler från ECB-rådsledamöter märkts inför nästa veckas ECB-möte. Det har förts fram sådant som att slutet på ”pandeminödläget” – som rättfärdigade införandet av köpprogrammet PEPP – närmar sig.

”ECB kommer antagligen att meddela en liten minskning av tillgångsköpen under kommande månader men kommer troligen att fortsätta med nettotillgångsköp under klart längre tid än Fed”, bedömer Sebastian Vismara som hänvisar att ECB:s prognoser pekar mot en EMU-inflation under målet.

Däremot bedöms brittiska BOE:s tillbakadragande av de kvantitativa lättnaderna (QE) vara mer aggressivt än Feds.

”De brittiska tillgångsköpen kan sluta redan i år”, framhåller ekonomen som noterar att BOE redan har lagt fram sin strategi för att minska på balansräkningen.

Så länge som Feds nedtrappning håller på under nästa år och den första räntehöjningen kommer därefter kan det tänkas vara i linje med marknadsförväntningarna. Då tror BNY Mellon inte på någon ny period med finansmarknadsoro till följd av ”tapering”, till skillnad från ”Taper Tantrum” under 2013.

”Fed-kommunikationen har varit effektiv i att undvika en upprepning av den volatilitet på finansmarknader som skedde när Fed under 2013 gav hintar om en nedtrappning i tillgångsköpen”, anger han.

Om däremot amerikansk inflation visar sig mer ihållande än vad som i nuläget antas kan Fed komma att meddela om en räntehöjning klart tidigare än under 2023, vilket skulle vara ett hot mot det goda finansmarknadshumöret.

”Är inflationen mer persistent och börjar påverka inflationsförväntningarna kan räntehöjningar annonseras redan kort efter att tapering inleds. Det skulle överraska marknaden och leda till en skarp åtstramning i de finansiella förhållandena. På så sätt, trots Feds hittills lyckosamma kommunikation, finns det fortsatt risker för penningpolitiskt orsakad turbulens på finansmarknader”, skriver han.

Om ett par veckor väntas amerikanska inflationsdata för augusti. I juli höll sig KPI-inflationstakten över 5 procent medan kärninflationstakten låg över 4 procent.

Från euroområdet pekade preliminär statistik på måndagen mot en KPI-inflationstakt om 3 procent i augusti medan kärninflationen däremot fortfarande ligger under 2 procent.