Konjunktur Maj var starkare än väntat, med en BNP-tillväxt och ökad konsumtion på 0,7 procent. Dock sjönk industrins orderingång med 5,5 procent i maj, vilket är oroväckande. Det skriver analytiker i kommentarer till SCB-statistiken på onsdagen.

”Lågkonjunkturen är här, det enda vi kan hoppas på är att den blir mild”, sade Alexandra StråbergLänsförsäkringar.

Stråberg uttryckte särskild oro över industrins orderingång, som föll med 5,5 procent i maj jämfört med månaden före.

”Kollapsen i industriproduktionen under maj är allvarlig och att orderingången också rasar är mycket oroande”.

SCB:s BNP-indikator ökade med 0,7 procent i maj jämfört med månaden före, starkare än vad många hade räknat med. Dock drivs det mesta av tjänstesektorn till följd av återöppningseffekter, enligt Stråberg.

”Allt svårare vatten”

”Riksbanken navigerar allt svårare vatten, att hålla kursen på inflationsmålet när recessionsgrundet närmar blir svårt framöver”, skrev Stråberg vidare.

Swedbank noterade att förutsatt att det inte blir någon BNP-tillväxt i juni så kommer BNP ha vuxit med 1,1 procent under det andra kvartalet, vilket är mycket högre än Swedbanks senaste estimat om en BNP-tillväxt på 0,3 procent.

Hushållskonsumtionen steg i maj med 0,7 procent, men konsumtionen och BNP-tillväxten kommer antagligen att minska framöver till följd av pessimistiska hushåll och minskad hushållsbudget.

”Tillväxten saktas ner”

”Totalt sett blev vi positivt överraskade, men vi förväntar oss att BNP-tillväxten saktas ner kommande månader på grund av hög inflation och högre räntor. Det kommer dämpa hushållskonsumtionen och investeringar från företag”, skrev Pernilla Johansson på Swedbank i en kommentar.

Nordea kommenterar att BNP-utfallet var i linje med deras prognoser och att den ekonomiska aktiviteten studsade tillbaka något det andra kvartalet.

Utsikten för den närmsta framtiden är blandad, de ser att störningarna i leveranskedjor minskar men att hushållskonsumtionen kommer att minska till följd av högre priser och högre räntor.