Bluffakturor växande problem

Publicerad 2012-02-20 10:33

Bedrägeri Bland de brottstyper som ökade mest under 2011, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet (Brå), finns bedrägeri med hjälp av bluffakturor.

Under 2011 anmäldes 3 850 fler bedrägerier med hjälp av bluffakturor jämfört med året innan, vilket innebär en ökning med 29 procent.

Detta innebär alltså att drygt 17 100 bluffakturabrott anmäldes, eller nästan 47 stycken per dag.

Totalt sett anmäldes runt 114 000 bedrägeribrott under 2011. Bedrägeribrotten stod därmed för 8 procent av de anmälda brotten, vilket var en fördubbling jämfört med året innan.

Under de senaste 10 åren har bedrägeribrotten ökat med 163 procent. Brå räknar med att den stora ökningen till viss del kan förklaras av polisens ökade ansträngningar att motverka internet- och kontokortsrelaterade bedrägerier.

Under 2011 tillhörde dock datorbedrägerier en av de brottskategorier som hade den största minskningen. Minskningen i antalet anmälningar var 5 780 stycken, eller 22 procent.

Organisationen Svensk Handel har en varningslista som för tillfället omfattar drygt 50 företag. Listan varnar inte bara för företag som använder bluffakturor, utan även företag med oseriösa försäljningsmetoder och vilseledande utskick.

De senast tillagda företagen på varningslistan är FöretagsSök.se, RXH och Näringslivssök. Hela listan hittar du här.  

Totalt anmäldes drygt 1,4 miljoner brott under 2011 till polis, tull eller åklagare. Detta var en ökning med tre procent jämfört med året innan.