Bilden har ingen koppling till innehållet i artikeln.

Aktie Mark- och miljödomstolen vid Umeå Tingsrätt har på onsdagen meddelat att beslutet att avskriva målet kring miljötillståndet för Vilhelmina inte har överklagats, vilket innebär att Vilhelmina Minerals Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet har vunnit laga kraft och att beslutet ej längre kan överklagas.

Det framgår av ett pressmeddelande från bolaget på onsdagseftermiddagen. 

Bakgrunden är att Bluelake Mineral har, som tidigare meddelats, via dotterbolaget Vilhelmina Mineral den 2 juni 2022 beviljats Natura 2000-tillstånd för gruvverksamhet. Länsstyrelsen i Västerbotten beslutade att bevilja Vilhelmina Mineral tillstånd för gruvverksamhet i anslutning till och inom Natura 2000-området Vardo-, Laster- och Fjällfjällen i Vilhelmina kommun. Beslutet överklagades av Vilhelmina södra sameby varefter de senare återkallat överklagan.

Nu avskrivs alltså målet kring överklagande kring miljötillståndet.

”Efter detta besked kommer bolaget att kontakta ansvarig myndighet för koncessionsärenden, Bergsstaten, för att påtala att de bör anmoda Länsstyrelsen i Västerbotten att skyndsamt slutföra behandling och beslut rörande bolagets ansökan om bearbetningskoncessioner för Stekenjokk K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun och Strömsunds kommun i Västerbotten och Jämtland, samt Levi K nr 1 beläget i Vilhelmina kommun i Västerbotten”, skriver Bluelake Mineral i pressmeddelandet.

Aktien stiger drygt 5 procent på onsdagseftermiddagen.