BLICK GLOBAL: OMSÄTTNING ÖKADE 161% 4 KV, EBITDA-MARGINAL 12%

2023-01-25 08:25:15

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Blick Global Group redovisade en omsättning på 9,2 miljoner kronor (3,5) och ett ebitda-resultat på 1,2 miljoner kronor (-0,9) för det fjärde kvartalet. Det ger en ebitda-marginal på 12 procent (-24).

Det framgår av ett pressmeddelande med preliminära siffror för fjärde kvartalet 2022 samt helåret 2022.

Kostnader av engångskaraktär som påverkat kvartalets resultat uppgick till 0,8 miljoner kronor ett justerat ebitda-resultat på 1,9 miljoner kronor.

"Utan engångskostnaderna visar vi ett ebitda om 20 procent vilket är i linje med tidigare kommunicerade finansiella mål. Vi fortsätter nu att exekvera och vinna marknadsandelar", kommenterar vd Erik Ahlberg.

Fullständig bokslutskommuniké publiceras den 28 februari 2023.Direkt-SE