Aktie Epiroc är ett nytt innehav i Carnegie Fonders Sverigefonden. Förvaltaren Simon Blecher beskriver aktien som ”en klockren investering” på fem års sikt.

Sverigefonden äger 24 olika aktier och Simon Blecher tror att de flesta av bolagen i portföljen höjer eller behåller sin utdelning, vilket skulle ge en utdelning på drygt 4 procent.

”Tror man inte att världen går under borde det vara ett utmärkt köptillfälle för den som gillar värde på fem års sikt”, skriver han om Epiroc som han gillar trots att bolaget är verksamt i en cyklisk bransch. Eftersom bolagets försäljning till två tredjedelar kommer från eftermarknaden blir Epiroc ett mindre cykliskt bolag än man skulle kunna tro.

Räntabiliteten på det egna kapitalet är ”lysande 35 procent”, vilket även gäller avkastningen på sysselsatt kapital.

Simon Blecher avslutar resonemanget med att citera ”den skickliga ägaren Investor” som är känt för devisen ”vi ska inte bedriva bank”.

”På sikt kan nog en fjärdedel av börsvärdet överföras till aktieägarna, men trots detta värderas bolaget bara till 14-15 gånger vinsten för den som köper B-aktien”, skriver Simon Blecher.