Aktie Det är dags att vidta åtgärder för att synliggöra de värden som finns i Electrolux. Det uppger Simon Blecher, förvaltare vid Carnegie Fonder som är vitvarubolagets tionde största ägare, till Dagens industri i en tydlig passning till Electrolux huvudägare, familjen Wallenbergs Investor.

Simon Blecher ser tre alternativ för Electrolux och i nästan alla tre kan aktien fördubblas, menar han. Ett av alternativen är att sälja bolagets amerikanska verksamhet.

”Givet att Electrolux nordamerikanska verksamhet är eftertraktad och givet att den nu har hög lönsamhet är det inte osannolikt att prislappen blir motsvarande omsättningen och det är drygt 35-40 miljarder kronor. Jämför det med hela Electrolux börsvärde på drygt 70 miljarder kronor. Lägger man till Latinamerika i en sådan affär kan man räkna med ytterligare 10 miljarder kronor och då är en betydande del av dagens börsvärde hemma”, säger Simon Blecher.

Förutom en styckning av Electrolux pekar Carnegie-förvaltaren på ytterligare två tydliga skeenden som kan trigga en omvärdering av vitvarujätten. En är den utvärdering av den starka balansräkningen som Electrolux startat och den andra är bolagets plan att öka försäljningen av eftermarknadstjänster.