Det totala blankade aktiekapitalet i Stockholm har ökat med drygt 40 procent på knappt två månader. Det visar statistik från ägardatatjänsten Holdings som baseras på siffror som inrapporterats till Finansinspektionen.

Sedan den 15 mars har blankningarna ökat med 9 miljarder kr till nära 30 miljarder kr. Under samma period har Stockholmsbörsen backat 6,3 procent.

Även om blankningarna totalt sett har ökat mycket på kort tid så är det en bit kvar till nivåerna som rådde före pandemins utbrott. I slutet av februari 2020 var det blankade kapitalet på Stockholmsbörsen uppe över 40 miljarder kr. Det sjönk dock snabbt till omkring hälften så mycket när börsen kraschade under mars samma år.

Inom storbolagsindexet OMXS30 är det samtidigt värt att notera att 20 av aktierna inte har några publika blankningar över huvud taget.

Electrolux, som för närvarande är mest blankade bolaget på Stockholmsbörsen, står ut med drygt 7,8 procent blankat kapital.

Utöver Electrolux ligger blankningar i Sinch också på historiskt höga nivåer och i SKF noterades andelen blankat kapital nyligen treårshögsta.

De största blankningsaktörerna i Stockholm är Marshall Wace, Citadel Europe och Sandbar Asset Management med korta positioner på totalt 12,7 miljarder kr.