Blankning På tisdagen kom Scandic med en marknadsuppdatering som inte rosade marknaden och aktien backade 5 procent.

Nu har det blankade kapitalet i hotellbolaget ökat till 4,8 procent från 4,5 procent och aktien är fortfarande den tredje mest blankade aktien i Sverige.

Det framgår av Finansinspektionens blankningsregister där alla blankningspositioner större än 0,5 procent ingår.