Aktie Blankningarna i Oncopeptides minskade under fredagen. Detta efter beskedet som fick aktien att rasa 77 procent. 

Mangrove Partners minskades sin position från 0,55 procent till en nivå under gränsen för offentliggörande, det vill säga lägre än 0,5 procent av aktiekapitalet. Samtidigt halverade Adage Capital Management sin korta position.

Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.

Adage Capital, som tidigare hade en blankningsposition om 1,32 procent av kapitalet i Oncopeptides, minskade positionen till 0,66 procent av kapitalet.

Efter förändringarna uppgår den sammanlagda blankningspositionen i Oncopeptides till 5,78 procent av kapitalet.

Oncopeptides lämnade på fredagen ett besked som föregick det kritiska mötet i FDA:s kommitté ODAC – bolaget drar tillbaka sitt läkemedel Pepaxto, och lägger därmed ned i stort sett hela sin verksamhet i USA och Europa. Aktien rasade 77 procent.