Blankning Millennium Capital Partners har tagit en kort position på 0,54 procent av kapitalet i Electrolux. Det framgår av Finansinspektionens blankningsregister.

Sammantaget uppgår nu de publika blankningspositionerna (över 0,5 procent) till drygt 4 procent av aktierna i vitvarubolaget, vilket är den hittills högsta nivån enligt den historik som finns på ägardatatjänsten Holdings vilken sträcker sig tillbaka till och med 2013.

Så sent som i mitten av februari i år motsvarade de publika blankningarna i Electrolux sammantaget 1,5 procent av kapitalet.

De korta positionerna i Electrolux är nu:

* Millennium Capital Partners 0,54 procent

* Citadel Advisors 0,5 procent

* Citadel Europe 0,85 procent

* BlackRock Investment Management 1,58 procent

* Marshall Wace 0,55 procent