Blankning Den amerikanska fastighetsinvesteraren Medical Properties Trust (MPT) stämmer den SBB- och Truecaller-bekanta blankarspecialisten Viceroy Research i federal domstol, med krav på kompensation för den kursnedgång som vållats av negativa analyser som anses falska.

MPT skriver i ett pressmeddelande att blankarfirmans upprepade publiceringar byggt på grundlösa anklagelser ämnade att driva ned aktiekursen och på så vis gynna Viceroy, som blankat aktien och således kunnat dra vinning av nedgången.

Målet med stämningen är att Viceroy ska förbjudas skriva om MPT, samt att alla ”orättmätiga vinster” som gjorts ska återbetalas.

Viceroy publicerade den 26 januari en analys om Medical Properties Trust, under rubriken ”Medical Properties (dis)Trust”, där bolaget kallas för ett pyramidspel av hälsovårdsfastigheter. Blankningsfirman hävdar att hyror luftfaktureras via falska upphandlingar av kraftigt uppblåsta tillgångar.

Sedan analysen är aktien ned med runt 40 procent.

Viceroy utlovades också åtgärder från SBB i samband med en blankningsrapport i februari 2022.

Det svenska fastighetsbolaget kallades ”oinvesterbart”. Precis som rörande MPT hävdade Viceroy i rapporten om SBB att bolaget sysslar med så kallad ”round tripping” vid förvärv – en sorts snurra där pengar byter händer i ett antal steg men till slut hamnar i SBB:s böcker i form av uppvärderade fastigheter.

Därefter har Viceroy också lyft Truecaller, en plattform för att verifiera kontakter och blockera oönskade samtal och meddelanden. I september i fjol skrev Viceroy att bolagets verksamhet hotas av bland annat EU:s GDPR-regler och liknande förordningar runt om i världen.

Truecaller hävdade att de oegentligheter som Viceroy tog upp i blankarrapporten var osanna.

”Deras rapport innehöll ju ett hundratal punkter. Vi pratade med ägarna om vad som bekymrade dem och försökte besvara de punkterna i rapporten. Efter det har vi inte lagt ned mer tid på det”, sade vd Alan Mamedi till Nyhetsbyrån Direkt.

SBB:s vd och grundare Ilija Batljan kallade Viceroy för ”kriminella personer” som ”konspirerat för att råna svenska småsparare”. Bolagets aktie handlades vid tillfället för rapportsläppet kring runt 45 kronor och har därefter handlats kraftigt ned. Viceroy gav SBB en ”rimlig värdering” på 10-15 kronor, som därefter sänktes ytterligare till 6-8 kronor. På fredagen handlades SBB till 13:88 kronor.