Blankning Andelen publikt blankat kapital i Electrolux fortsätter att minska. Senast ut att täcka position är den brittiska hedgefonden Marshall Wace, som i går onsdag, gått under 0,5 procent. Det framgår av inrapportering till Finansinspektionen.

I fredags förra veckan uppgick andelen blankat kapital i Electrolux till 4,7 procent för att veckan innan det ha uppgått till 4,92 procent.

Numera är totalt 3,44 procent av aktiekapitalet i vitvarujätten blankat.

Bland kvarvarande publika blankare ses Blackrock, med en position om 1,28 procent. Citadel Advisors och Millenium står även som blankare med vardera cirka 0,6 procent av aktiekapitalet i Electrolux kortat. Citadel Europe har en kort position om 0,98 procent.