Blankning Marble Bar Asset Management har per den 23 april en kort position i mobilgamingbolaget G5 motsvarande 0,93 procent av aktierna. Det framgår av en inrapportering till Finansinspektionen.

Marble Bar har tidigare under 2021 haft en blankningsposition i G5 men gick under gränsen för offentliggörande, det vill säga 0,5 procent, under första halvan av februari.

De totala publika blankningspositionerna i G5 uppgår nu till sammantaget 3,12 procent – den högsta nivå hittills i aktien enligt ägardatatjänsten Holdings sammanställning stäcker sig bakåt till 2017 i detta hänseende.

Utöver Marble Bar har Mashall Wace och JP Morgan korta positioner.