Blandade reaktioner på Kinneviks Com Hem-köp

Publicerad 2017-04-27 14:22

Affär Analytikerna delar ut både ris och ros till Kinnevik efter köpet av 18,5 procent av Com Hem för 3,7 miljarder kronor.

Det framgår av Nyhetsbyrån Direkts genomgång av några skriftliga kommentarer på torsdagen, då marknadens dom att döma av kursreaktionen är negativ – Kinneviks kvartalsrapport innehöll inget uppenbart kurssänkande.

* Nordea betecknar köpet som defensivt och för dyrt, gjort för att skydda de cirka 10 miljarder kronor som Tele2:s och MTG:s svenska verksamheter står för i Kinneviks portfölj, och skapa strukturella möjligheter för framtiden.

”Vi betvivlar dock att Kinneviks aktieägare föredrar detta slags defensiva investeringar”, skriver bankens analytiker Elias Porse.

Nordeas riktkurs på Com Hem är 80 kronor. Det är långt under både vad Kinnevik betalade och börskursen i Com Hem före köpet, och bottnar i synen på Com Hem som tungt exponerat mot det strukturellt utmanade marksända tv-nätet.

Strategin bakom köpet, anar Nordea, är att förebygga att Com Hem börjar använda någon Tele2-konkurrents mobilnät för att börja priskriga om mobiltelefonikunderna.

Dessutom kan MTG och Com Hem tänkas vilja konkurrera tillsammans mot Telia om sporträttigheter, alternativt kan det tänkas bli lättare för MTG att ta betalt från slutkunderna för de allt dyrare sporträttigheterna om Kinnevik är största ägare i distributören Com Hem.

Någon strukturaffär mellan Tele2 och Com Hem tror Nordea inte på i närtid, men på sikt, när Tele2 sålt sina tillgångar utanför Sverige och Baltikum är det inte uteslutet. Kinnevik skulle i så fall kunna ta del av synergier som motiverar dagens premie (som är 1 miljard kronor visavi Nordeas värdering av Com Hem).

* Goldman Sachs riktkurs på Com Hem är 122 kronor, och banken är följaktligen mer positiv till Kinneviks köp, som genomfördes till kursen 110 kronor.

Förutom att det öppnar för ”strategiska möjligheter” betecknas Com Hem som den bäst strukturellt positionerade spelaren i sektorn, med attraktiva tillväxtutsikter även som självständigt bolag.

”Gårdagens rapportkonferens med vd och finanschefen i London underströk liksom vår resa till Norden nyligen en mängd möjligheter att sälja mer: framgångsrika och varaktiga prisökningar, expansion till nya regioner i Sverige, och korsförsäljning till Boxer-tv-kunder”, skriver investmentbanken.

* I en Kinnevikkommentar från Handelsbanken uttrycks förvåning över torsdagens negativa kursreaktion i Kinnevik: den premie på 280 miljoner kronor som Kinnevik betalade för sitt innehav utgör, påpekar banken, bara 0,3 procent av Kinneviks substansvärde, och är noll givet Com Hems kursreaktion.

”Om svagheten beror på fruktan för att Kinnevik måste minska utdelningen tror vi det är överdrivet”, skriver Handelsbanken, och påpekar även att Com Hem kommer att ungefär halvera gapet mellan Kinneviks inkommande och utgående utdelningar, från 400 till 200 miljoner kronor.

”Vi ser en möjlighet att köpa Kinnevik på grund av den omotiverade svagheten”, heter det i Handelsbankskommentaren.

Kinnevik B var ned nästan 4 procent till runt 240 kronor strax efter klockan 14, medan Com Hem var upp drygt 8 procent till 110:30 kronor, strax över Kinneviks köpkurs 110 kronor.