Peab blandar och ger

Publicerad 2013-05-14 13:14

Rapport Byggföretaget bättrar på resultatet före skatt i första kvartalet. Däremot var omsättning och orderingång sämre än väntat.

Peabs resultat före skatt blev 83 miljoner kronor i det första kvartalet (103). Väntat var 66,5 miljoner kronor, enligt SME Direkt.

Nettoomsättningen blev 9.307 miljoner (9.898), mot väntade 9.661 miljoner, och orderingången uppgick till 8.848 miljoner kronor (13.200). Väntat där var 9.904 miljoner. Siffrorna avser Peabs legala redovisning, enligt Ifric.

Utsikterna för nordisk byggmarknad är relativt oförändrade sedan föregående kvartal, skriver Peabs vd Jesper Göransson i rapporten för det
första kvartalet.

Marknadsprognoserna avseende bygginvesteringarna i Sverige, Norge och Finland pekar mot en minskning för 2013 och för anläggning bedöms
marknadsförutsättningarna vara stabila i alla tre länderna.

Peab intensifierar nu arbetet med att förbättra lönsamheten inom affärsområde Bygg.

”Med den sedan tidigare fastställda handlingsplanen i botten ökar vi nu vårt fokus på kunden och på den lokala marknaden”, skriver Jesper Göransson.

Han säger vidare att omkostnader och kapitalbindning högt upp på bolagets
agenda.