2021 Genom den nya men svaga majoriteten för Demokraterna i USA-kongressen ökar förväntningarna på nya stödåtgärder som inte medför motsvarande skattehöjningar. Kapitalförvaltaren Blackrock tolkar det som en möjlighet att ta än större risk och rekommenderar därför övervikt i både aktier och krediter.  

Det skriver Blackrock i ett tillägg till den globala Outlook för 2021 som publicerades tidigt i december.

Sannolikheten för en omstart i ekonomin senare under året är stor, anser Blackrock. Omstarten är i huvudsak knuten till vaccinerna när de successivt godkänns och börjar användas. Det talar för att 2021 blir ett positivt år sett till både tillväxt och räntor, men även för inflationen.

”Dalar i resan framåt”

Men den positiva grundsynen på marknaden för innevarande år innebär inte att det inte kan bli dalar i resan framåt. Framför allt kan det bli en ”knölig resa” för tillgångspriser i stort. Sedan Blackrock gjorde sin globala Outlook för 2021 har ”marknaderna rört sig” en hel del.

Det finns tre viktiga punkter i den analys kapitalförvaltaren gör aveende hur marknadsutvecklingen kommer att se ut under de närmaste tolv månaderna.

Tre viktiga punkter

Å ena sidan öppnar den nya ”svaga” blå majoriteten i kongressen för att mer pengar satsas på det allmänna.

Men å andra sidan kan en aggressiv virusutveckling försena en positiv ekonomisk utveckling. Förlusterna blir dock bara en bråkdel av dem som drabbade ekonomierna under krisen 2008.

Slutligen är det viktigt att hålla ögonen på de pågående händelserna kring Kapitolium och presidentskiftet. Hittills har dock detta skeende inte påverkat Wall Street i någon större utsträckning.