Fonder Samtidigt som räntehöjningar i USA fortfarande dröjer så har flera tillväxtmarknader redan börjar höja styrräntorna för att bekämpa inflationen. Detta gör att det finns potential i tillväxtmarknadsobligationer, menar Blackrock.

I ett marknadsbrev med titeln ”Liftoff? Emerging Markets has already taken off” konstaterar Blackrock att allt prat om när centralbankerna ska börja höja styrräntorna egentligen är gamla nyheter. För i andra delar av världen är räntehöjningarna redan ett faktum. Det gäller bland annat Brasilien, Ryssland och Sydkorea för att nämna några.

”Många tillväxtmarknadsländer har redan börjat höja räntorna för att bekämpa inflationen. Det sker samtidigt som tillväxten pressas av långsam vaccinering. Det gör att vi är tveksamma till aktier på tillväxtmarknader men ser attraktiva möjligheter i tillväxtmarknadsobligationer i en värld som suktar efter avkastning”, skriver Blackrock.

Enligt Blackrock är styrräntorna på tillväxtmarknader i snitt 3,2 procent medan de i USA och Europa ligger nära noll.

”Det beror på att de utvecklade länderna hittills inte höjt några räntor för att bekämpa stigande inflation. Samtidigt har man satt in massiva stödåtgärder för att minska effekterna från pandemin, och då har man också låtit inflationen stiga”, skriver Blackrock.

Men många tillväxtmarknader har alltså agerat mer proaktivt med räntehöjningar. Vad betyder då de stigande räntorna i ett investeringsperspektiv?

”Vi anser att det stödjer tillväxtmarknadsobligationer. Räntehöjningscykeln har börjat tidigare än Feds åtstramningar. Tidigare har Feds åtstramningar varit dåliga nyheter för tillväxtmarknader när investerare kräver högre avkastning för riskfyllda tillgångar. Men Fed lär inte höja räntan förrän mitten av 2022.  Det har gjort att räntegapet mellan obligationer på utvecklade marknader och på tillväxtmarknader ökat och gör att tillväxtmarknadsobligationer nu är relativt attraktiva”, skriver Blackrock.

Förbättrade grundförutsättningar för tillväxtmarknadsobligationer gör också att vi slipper en återupprepning av 2013 då Feds åtstramningar skapade kaos på tillväxtmarknaderna, menar Blackrock.

Men allt är inte guld som glimmar. Blackrock underviktar ändå statsobligationer på tillväxtmarknader eftersom inflationen trots allt är utmanande. Undantaget är kinesiska statsobligationer som får övervikt. Det som är mest lockande är dock företagsobligationer i lokal valuta.

”Vi gillar dessa för deras relativt låga duration som gör dem mindre känsliga för stigande räntor. Det kan också ge en diversifierad exponering mot regioner som normalt sett endast är en liten del av tillväxtmarknadsindex, till exempel Latinamerika. Vi rekommenderar en lätt övervikt då vi ser att värderingarna kompenserar för riskerna”, skriver Blackrock.