Placera Världen efter coronachocken förändras snabbt. För investerare är det därför viktigt att se över sin strategiska tillgångsallokering. Målet är att skapa portföljer som är motståndskraftiga ”mot de turboladdade trenderna”. Så beskriver Blackrock Investment Institute det andra halvåret 2020 som presenteras i skriften ”The future is running at us” som nyligen publicerats. Inom aktier överviktas Europa, medan USA sätts till undervikt.

Just nu omformas ”investeringslandskapet” i grunden. Covid-19 driver upp hastigheten i hur strukturella trender förändras. Det gäller först och främst globaliseringen och makropolitiken, men också trender som hållbarhet och ojämlikhet. Det som sker i denna förändringsvåg blir avgörande för vilket resultat som investerarna når.

Trots att nedgången i ekonomin till följd av coronaspridningen blev större än den stora finanskrisen för tio år sedan blir den fortsatta inverkan på ekonomin sannolikt mindre, anser Blackrock. Det gäller så länge som politiken möter den hotande situationen tillräckligt mycket för att fallet ska dämpas. Den normala konjunkturdynamiken gäller inte just nu.

Tre viktiga indikatorer

Det finns tre viktiga indikatorer i analysen inför andra halvåret. Den första är hur de framgångsrika ekonomierna i världen lyckas starta om samtidigt som virusspridningen kontrolleras.

Den andra indikatorn är om de massiva stimulanserna från centralbanker och regeringar ändå är tillräckliga, och om de faktiskt når hushållen och företagen som det är tänkt.

Den tredje är om det syns några tecken på ”finansiella sårbarheter eller permanent ärrbildning” av produktionskapaciteten.

”Marknaderna är väldigt fokuserade på förändringar i någon av dessa tre ’kända okända’, och en möjlig andra våg av infektioner och policy fatigue är stora risker vi ser under andra halvåret 2020”, skriver Blackrock i analysen.

Tillbakagång av globaliseringen

De långsiktiga konsekvenserna av virusspridningen börjar nu synas och beslutsfattare världen runt har kanaliserat pengar direkt till den privata sektorn. Samtidigt driver pandemin flera strukturella trender, som e-handeln och hållbarhet. Det förstärker tillbakagången av globaliseringen och kan i förlängningen bli en generationschock.

Den aldrig tidigare skådade finanspolitiska expansionen under coronaperioden kommer av att centralbankerna håller räntorna låga eller mycket låga. Det ökar risken för inflation på medellång sikt eftersom risken för ”utbudschocker” samtidigt ökar. Pandemin har dessutom påskyndat en strukturell övergång till hållbarhet.

Blackrock är försiktigt positiva till risk och föredrar tillgångar av hög kvalitet. En särskild risk, inte minst för tillväxtmarknaderna, är tillbakagången av globaliseringen. Sett ur ett investeringsperspektiv skapar dock tillväxtländernas olikheter stor spridning och därmed möjligheter.

Ökad osäkerhet inför presidentvalet

Gränserna mellan de finanspolitiska och penningpolitiska åtgärderna har delvis suddats ut, vilket är positivt på kort sikt, men inte nödvändigtvis på medellång sikt, menar Blackrock.

Inom aktier lyfter Blackrock upp europeiska aktier till övervikt. Det är den just nu mest attraktiva exponeringen mot en cyklisk uppgång, heter det. Samtidigt reduceras amerikanska aktier till neutrala efter en period av överavkastning. Här ser Blackrock risker för avmattade finanspolitiska stimulanser och en ökande osäkerhet inför presidentvalet i november.

Foto: Pontus Lundahl/TT
Börsen
SCA och Boliden vinnare
Börsen
Stefan Persson på fortsatt köphumörMiljardköp på två veckor
Rekommendationer
Köp ABB och Boliden
Rapporter
Pandemin slår hårt mot Skanska
Asien
Spretigt på Asiens börser
Foto: Richard Drew/AP/TT
Wall Street
Uppåt för Spotify och Pfizer
Bostad
Så skyddar du dig mot bostadsinbrott
Råvaror
Så blir du en vinnare på guldfebernGuldpriset det högsta sedan 2011
Foto: Björn Larsson Rosvall/TT
Rekommendationer
Köp SKF och Betsson
Insättningsgaranti
Riksgälden vill höja insättningsgarantin
Kvartalsrapport
Stark rapport från ABBAnalytikerna tror på kursuppgång
Börsen
Swedbank tror på Nordea
Rekommendationer
Rekommendationer: Köp Swedbank och Trelleborg
Världen
Facebook utmanar kinesiska Tiktok
Foto: Henrik Montgomery/TT
Rapporter
Rekordintäkter för Betsson
Hållbart sparande
Fler vill spara klimatsmartMen få går från ord till handling
Näthandel
Äldre köper allt mer på nätet
Rapporter
Bättre än väntat för Trelleborg
Bedrägerier
FI: Se upp för investeringsbedragare
Rekommendationer
Rekommendation: Köp Volvo
Rådgivning
Fler finansrådgivare anmäls
Foto: Shutterstock
Båtar
Fler vill köpa båt
Rapportanalys
Sparekonom om storbanksrapporter"Mörka siffror från Nordea, stabilt från Swedbank"
Rapporter
Blandat resultat för bankjättarSvagt resultat från Nordea
Foto: Hasse Holmberg/TT
Fritidshus
Växjö ger mest sol för pengarna