Placera Den ekonomiska återstarten efter pandemin ledde till ett rejält rally i energisektorn. Gröna, eller hållbara aktier, hade ett succéartat 2020, men har inte gått lika bra in på det nya året. Men det är ingenting att ta fasta på, anser Blackrock, som ser resonemanget som alltför kortsiktigt. Övergången till en mer hållbar hållning drivs av den långsiktiga potentialen för avkastningen, även om marknaden just nu drivs av andra kraftfulla trender.

Det skriver den stora amerikanska fondförvaltaren Blackrocks ordförande Larry Fink i ett kundbrev med titeln Sustainable investing: it’s a long game!

Pandemin har accelererat vissa strukturella trender på marknaderna, till exempel hållbarhet, men även underskattade hållbarhetsrelaterade risker som elasticiteten i distributions- och försörjningskedjorna.

”Skiftet tilltar i styrka”

Men långsiktigt gynnas gröna aktier av ständigt nya politiska beslut, främst i de utvecklade länderna, vilket innebär att skiftet till hållbarhet tilltar i styrka och hastighet på sikt, även om den mycket dynamiska pågående omstarten av ekonomierna världen över gynnar cykliska aktier.

Under 2021 triumferar den traditionella energisektorn, men det förändrar inte Blackrocks grundläggande positiva syn på att gröna aktier är de som skapar långsiktig avkastning. Det är skälet till att Blackrock väljer att inte fokusera på kortsiktig avkastning.

”Tillgångar blir allt dyrare”

Klimatförändringarna är en av de huvudsakliga skälen till att gröna aktier på sikt driver tillväxten, anser Larry Fink.

”Efter en lång övergång till låg-koldioxid-ekonomi kommer tillgångar med underliggande hög hållbarhet att bli allt dyrare, medan övriga tillgångar blir billigare, som vi ser det”, skriver han.

I Blackrocks uppdaterade antaganden om avkastningen i strategiska portföljer har numera klimatförändringarnas effekter inkluderats, särskilt den gröna övergången till en värld som strävar efter att successivt begränsa koldioxidutsläppen.

Teknologi och hälsovård gynnas

Särskilt intressanta sektorer i denna utveckling, och som gynnas av den, är enligt Blackrock teknologi och hälsovård. Förlorare blir ”koldioxidintensiva” sektorer som energi. Det leder Blackrock till övertygelsen att de utvecklade marknaderna strategiskt är att föredra före tillväxtmarknaderna.

Slutsatsen i resonemanget är att övergången till hållbarhet fortfarande är i ett tidigt skede, och att andra tillväxtfaktorer fortfarande gynnas i den kraftfulla ekonomiska omstarten efter pandemin.

”Men vi tror att skiftet i investerarnas preferenser för hållbara tillgångar är motståndskraftigt, och accelereras av politiska och regulatoriska förändringar. Det är därför vi har strategiskt betingade preferenser för bolag och sektorer som är positionerade för att tjäna på övergången till en mer hållbar framtid”, skriver Larry Fink.