Energikrisen De kraftigt stigande energipriserna i Europa gör att EU nu spenderar mer på energi än de gjort sedan 1981, vilket gör att regionen riskerar stagflation. Det skriver Blackrock i sitt veckobrev.

”Den kraftiga ökningen av europeiska energipriser innebär att regionen nu spenderar nästan en tiondel av sin BNP på energi, den högsta andelen sedan 1981. Det är därför vi tror att effekten av energichocken kommer vara störst i Europa, och vi ser en risk för stagflation där”, skriver de.

De konstaterar att kriget i Ukraina lett till kraftigt stigande energipriser, framför allt i Europa, som nu söker sig bort från sitt ryska energiberoende, vilket innebär lägre tillväxt och högre inflation på kort sikt.

Andelen av BNP som läggs på energi väntas stiga till 9,1 procent under 2022, alltså den högsta andelen sedan 1981. I USA är läget dock mindre akut, där andelen av BNP som läggs på energi väntas öka till 4,4 procent.

Blackrock konstaterar att det nu också syns tecken på hur kriget i Ukraina och de stigande energipriserna slår mot Europas tillväxt. Konsumentförtroendet har fallit nästan lika mycket som i början av pandemin och europeiska företag har skruvat ned sina framtidsförväntningar, till skillnad från i USA där de hållits uppe bättre.

”Detta är och i linje med vår syn att den europeiska ekonomin är mer i riskzonen än USA från råvaruchocken. Det visar också att chocken är bredare än bara effekten av högre energipriser. Till exempel har leveranser av viktiga komponenter som bildelar störts, vilket ger innebär extra risker för industrin. Dessutom kan ett svagare sentiment dra ned konsumtionsutgifter och företagsinvesteringar”, skriver Blackrock.