Sektor Metaverse kan låta futuristiskt men erbjuder redan här och nu investeringslägen. Det skriver fundamentala analytiker vid förvaltningsfirman Blackrock i en specialanalys på torsdagen.

”Världens ledande teknologiföretag har gjort det klart att metaverse – en omslutande virtuell värld byggd på element från etablerad gaming, virtuell verklighet (VR) och förstärkt verklighet (AR) är nästa fält för den digitala världen”, framhåller experterna på Blackrock Fundamental Equities.

Metaverse kommer att förändra folks liv på samma sätt som mobilerna gjorde på 90-talet och internet kring år 2000.

”Tonåringar – som du kan ha noterat – spenderar redan mycket av sin tid i virtuella världar men använder gammal teknik där skärmen är den begränsande faktorn. VR-headsets och – än viktigare – AR-glasögon, tillsammans med kraftfulla 5G-mobilnät, kommer att ta detta till nästa nivå”, skriver de.

Ur ett finansmarknadsperspektiv anses metaverse föra med sig intressanta investeringslägen redan nu även om det inte antas bli mainstream förrän senare under 2020-talet.

”Tidiga möjligheter kan hittas bland företag som erbjuder komponenter och producerar nästa generations hårdvara såsom AR-glasögon”, bedömer Blackrock-analytikerna.

Det noteras att hälsokrisen har accelererat skiftet mot digitalt arbete och liv. Redan inom ett år kan AR-glasögon vara lätta och smarta nog för att lätt kunna användas dagligen.

”Användare skulle kunna ha möjlighet att engagera sig i spel, se livesport och gå på livekonserter”, resonerar de.

Att producera AR-glasögon som tar oss till metaverse bedöms behöva en ny generation av chip, batterier och linser.

”Vi tittar efter investeringar i företag som kan tillse stora internet-, mjukvaru- och smartphone-bolag med delar sin de behöver för att utveckla glasögon och headsets”, skriver de.

När denna hårdvara väl finns på plats kommer det skapa möjligheter att erbjuda nya typer av tjänster och mjukvara som formar själva metaverse. Exempelvis väntas klart mer tid spenderas på video-streaming och gaming-plattformar.

I och med att metaverse antas vara mainstream till 2030 bedöms konsumentvarubolag behöva ta till sig detta redan nu.

”Vi tror att konsumentvarumärken som tar till sig metaverse i dag kommer att fånga uppmärksamheten hos yngre generationer i decennier framöver”, skriver analytikerna.

Lyx- och skönhetsföretag som investerar i digitalisering och börjar förbereda sig för metaverse nu antas vara de varumärken som går starkt under nästa decennium.

”Varumärken som investerade starkt i e-handel när deras sektorkollegor inte gjorde det stärker nu sina positioner på marknaden”, framhåller de med tillägg att företag som nu gör motsvarande investeringar i metaverse har framtiden för sig.