Placera Aktier är inte övervärderade. Företagens mycket vinsttillväxt i kombination med mycket låg avkastning från obligationer är skälen till att det fortfarande finns en ordentlig uppsida för aktier, mot årsskiftet och in i 2022, anser Nigel Bolton, en av den amerikanska fondförvaltaren Blackrocks investeringschefer.

Aktiemarknaden kan mycket väl fortsätta att falla under den närmaste tolvmånadersperioden, men Blackrock tror ändå att avkastningen på aktier kan närma sig 10 procent, skriver Nigel Bolton i fondförvaltarens kvartalsvisa kundmagasin ”Stock market monitor” inför fjärde kvartalet.

Där sammanfattar han Blackrocks syn på marknaden just nu. Aktier är fortfarande högst intressanta, trots att aktiemarknaden snuddar vid och sätter nya rekord under hösten.

”Slår förväntad intjäning”

Så många som 85 procent av aktierna i S&P 500-indexet och 65 procent i indexet Euro Stoxx 600 slår sin förväntade intjäning för andra kvartalet i år, och de ligger dessutom klart över sina historiska genomsnitt, enligt Bolton.

Bolag som lyckades väl med kostnadskontrollen som blev nödvändig under pandemin redovisade ordentliga vinster i sina rapporter, och det gäller särskilt bolag i sektorer som är starkt kopplade till ekonomisk återhämtning, menar han. Dessa vinster har varit pådrivande när aktier nu drivs till nya rekordhöjder.

Så frågan är, menar Bolton, hur långt kan marknaden nå? Den stora ökningen i intjäningen betyder att aktier nu är billigare än de var i början av året.

”Hitta bolag som levererar”

Ändå är den ”synkroniserade återhämtningen” på aktiemarknaden som följde på pandemin nu över, enligt Balckrocks sätt att värdera. Det viktiga nu är att hitta de bolag som kan leverera vinster som slår analytikernas förväntningar. Det krävs då en ”förmåga att skydda marginalerna genom rätt prissättning”. Det är rätt att förvänta sig en ganska stor skillnad mellan vinnare och förlorare inom olika sektorer och regioner.

Det finns nu ett antal möjligheter till goda investeringar, framför allt i bolag som klarar av att hantera inflationen, samt öka sina marknadsandelar under 2022 och därefter.

Dessa bolag finns i flera sektorer, industrier och regioner, enligt Blackrock, som speciellt förordar teknologi, till exempel bolag som säljer digitalt annonsutrymme, vilka har en ljus framtid när e-handeln växer snabbt. Även cybersäkerhet och molntjänster ses som framtidsinriktade investeringar, liksom producenter och leverantörer inom automatisering och i robotindustrin.

”Exceptionella möjligheter”

På kort sikt går det inte att bortse från att halvledarindustrin har exceptionella möjligheter då bristen fortfarande är mycket stor.

Regionalt förblir Europa och europeiska allokeringar mycket intressanta, inbegripet Storbritannien, som ligger före USA när det gäller andel av befolkningen som vaccinerats, skriver Nigel Bolton.