Rapporter Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat 7,8 miljoner kronor för det fjärde kvartalet 2022 (10,0).

Valutaneutralt och rensat för engångsposter uppgick rörelseresultatet till 16,0 miljoner kronor.

Nettoomsättningen uppgick till 198 miljoner kronor (181). Bruttomarginalen uppgick till 52,1 procent (53,1).

En utdelning om 2,00 kronor per aktie föreslås för helåret 2022 (2,50). Styrelsen har därutöver beslutat föreslå årsstämman att stämman ska lämna ett bemyndigande för styrelsen att återköpa bolagets egna aktier.

Björn Borgs nettoomsättningen steg med 10 procent under det fjärde kvartalet 2022 och rensat för valutaeffekter var ökningen 3,6 procent.

”Tillväxten drivs av stark återhämtning för våra externa e-handlare som växer med 25 procent i kvartalet. Vi har också fortsatt god tillväxt i egen e-handel, och våra egendrivna butiker visar mycket god tillväxt, där jämförbara enheter växer med 28 procent”, skriver vd Henrik Bunge i bokslutsrapporten.

Enligt vd:n avslutade både Nederländerna och Tyskland året starkt, medan Björn Borg noterade tapp på en del andra marknader. Sportkollektionen växte med 9 procent under kvartalet och försäljningen av väskor visade en tillväxt på 46 procent. Tillväxten för skor var 24 procent. Underkläder noterade en minskning på 2 procent.

Bruttovinstmarginalen i kvartalet sjönk till 52,1 procent (53,1). Rensat för valutaeffekter skulle bruttovinstmarginalen varit 56,6 procent, en ökning med 3,5 procentenheter mot föregående år. Minskade rabatter i egna butiker, egen e-handel och i grossistverksamheten är förklaringen till den valutaneutrala bruttovinstmarginalökningen, kommenterar Henrik Bunge.

”Förutom väldigt ofördelaktig dollarkurs så präglas både helåret och årets sista kvartal av stigande inflation, räntehöjningar, ökade energipriser och en orolig omvärld. Att allt det som händer kommer få stor påverkan på konsumtionen är otvetydig. Med det sagt så finns det såklart skäl för försiktighet, men samtidigt ser vi inga tecken från vår kvartalsomsättning på någon avmattning”, skriver vd:n.