Rapport Klädbolaget Björn Borgs aktie rasar tvåsiffrigt efter fredagsmorgonens rapport som bland annat visade en kraftig minskning av resultatet. 

Björn Borg redovisar ett rörelseresultat 5,2 miljoner kronor för det andra kvartalet 2022 (19,3).

Nettoomsättningen uppgick till 162 miljoner kronor (163).

Bruttomarginalen uppgick till 54,5 procent (56,3).

Rensat för valutaeffekter skulle bruttovinstmarginalen varit 59,6 procent, det vill säga en ökning om 3,3 procentenheter jämfört med föregående år.

Rörelsekostnaderna ökade, planenligt enligt bolaget, i kvartalet med 11,8 miljoner kronor jämfört med föregående års andra kvartal, framför allt genom ökade marknadsföringsaktiviteter. Rörelseresultatet har också påverkats negativt med 3,9 miljoner kronor relaterat till bolagets incitamentsprogram.

Den huvudsakliga förklaringen till att försäljningen minskade med knappt 1 procent är enligt bolaget en tillfälligt minskad efterfrågan från e-tailers inom grossistverksamheten där framförallt Tyskland och Sverige minskar i kvartalet.

”2022 började starkt, men årets andra kvartal har varit fullt av utmaningar. Jag kan konstatera, igen, att vi lever och verkar i en orolig värld. Dyrare råvaror, högre fraktpriser, stigande inflation, ofördelaktiga valutakurser och en vikande framtidstro från konsumenter”, skriver vd Henrik Bunge i delårsrapporten.

Trots dessa utmaningar visar det andra kvartalet på flera ”segrar”, enligt vd:n.

”Vi ser stark tillväxt i egen e-handel som ökar med 18 procent i kvartalet och en bruttovinstmarginal som valutaneutralt växer starkt. Egna butiker visar god tillväxt, likaså vår sportkollektion. Men allra viktigast, fler och fler konsumenter säger i våra kundundersökningar att de föredrar oss och vi ökar under kvartalet vår preferens som ett sportvarumärke med 12 procent”, skriver Henrik Bunge.

Vid halvtiotiden handlades aktien ner drygt 17 procent och var därmed den sämsta aktien på Nasdaq Stockholm.