Rapport Klädbolaget Björn Borg ökade både vinsten och omsättningen under det gångna kvartalet. 

Björn Borg redovisar ett resultat efter skatt på 40,1 miljoner kronor för det tredje kvartalet 2021 (25,8). Resultatet per aktie uppgick till 1:59 kronor (1:02).

Nettoomsättningen uppgick till 240 miljoner kronor (225).

Bruttomarginalen uppgick till 54,4 procent (50,4).

Rörelseresultatet blev 52,4 miljoner kronor (33,4).