Rapport Klädbolaget Björn Borg redovisar ett rörelseresultat på 31,4 miljoner kronor för det första kvartalet 2023 (29,3). Nettoomsättningen uppgick till 247 miljoner kronor (227).

Bruttomarginalen uppgick till 52,2 procent (50).

Konsensus från Pinpoint Estimates*, med 14 bidragsgivare, var en omsättning på 235 miljoner kronor och ett rörelseresultat på 21,0 miljoner kronor.

Alla marknader utan Tyskland visade tillväxt, kommenterar vd Henrik Bunge.

Han skriver också att bruttomarginalen ökade på grund av fortsatt lönsamhetsfokus med minskade rabatter i både grossistledet och i de egna butikerna samt egen e-handel. Rensat för valutaeffekter var bruttomarginalen 54,4 procent.

”Samtidigt blir det tydligare och tydligare att vi verkar i en orolig omvärld som redan påverkar konsumtionen, även om just vi under kvartalet inte ser några sådana tendenser”, skriver Henrik Bunge.

Aktien handlas upp drygt 7 procent i den inledande handeln på fredagen. 

* Pinpoint är en öppen plattform där alla typer av investerare kan bidra med sina egna estimat som sedan sammanställs till ett konsensus. Bidragsgivare kan välja att vara anonyma.