Krypto Kryptovalutamarknadens tunga fall har fortsatt under veckan och på onsdagen letade sig den största tillgången bitcoin ned till under 20.000-dollarsstrecket. Numer är den genomsnittliga ägaren på minus.

Bitcoin har tappat cirka 70 procent från toppnivåerna strax under 70.000 dollar som nåddes i november i fjol, och det betyder att priset befinner sig under den allmänt vedertagna nivå som kallas för ”det realiserade priset”, vilket är snittpriset som betalats av köpare för de bitcoin som ”cirkulerar” i marknaden.

Nivån hittas genom att ta värdet av alla bitcoin till priset de köpts in för och dela med antalet bitcoin som cirkulerar i marknaden. Det är alltså en snittkostnad för var bitcoin köpts i marknaden. För närvarande ligger det realiserade priset på strax under 23.000 dollar.

Som mått är det användbart för att visa när förtroendet för marknaden minskat och stressas av inre eller yttre faktorer och därefter kan slutsatser dras kring hur villiga bitcoininnehavare är att tolerera att åtminstone på pappret gå med förlust. Historiskt har nivåer under det realiserade priset hittats när marknadscykeln är nära sin lägsta punkt, där priset till sist vänder upp och går in i en ny fas efter att köparna hittat tillbaka.

Investerarnas förtroende för krypto tycks den senaste tiden ha urholkats i samband med flera problem i marknaden, problem som bland annat hittats i den så kallade stablecoin-valutan Terra, som kollapsat. Problemen har uppstått samtidigt som finansmarknadernas mest riskfyllda investeringar tappat i värde mot bakgrund av inflationsoro och räntehöjningar.

Tidigare i veckan blockerade plattformen Celsius kunder från att göra uttag, vilket föranledde ny oro. Därefter har ett flertal stora kryptobörser meddelat att tusentals anställda varslas.