BITCOIN: FALLER UNDER 40.000-NIVÅN, NED 7% SENASTE DYGNET

2022-01-21 07:28:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Priset på kryptovalutan bitcoin befann sig på fredagsmorgonen under 40.000-nivån och bröt således ned under höstens lägstanivåer. Analytiker hänvisade till den fortsatta nedgången i risktillgångar, en kategori där Wall Streets teknikindexet Nasdaq Composite sjunkit med 5 procent i veckan i spåren av ränteuppgångar, som förklaring.

På fredagsmorgonen bytte kryptovalutan ägare till priser strax under 39.000 dollar, och även övriga kryptovalutor var ned. Det senaste dygnet hade då tillgångar för omkring 150 miljarder dollar rakats av kryptomarknaden, enligt Coinmarketcap.

Den tioåriga amerikanska räntan har klättrat under veckan och befann sig på 1,78, vilket dock var en bit under veckans högstanivåer tio baspunkter högre. Utvecklingen har skett i spåren av att centralbanken Federal Reserve signalerat att räntehöjningar är på väg efter att en bantning av balansräkningen inletts när slutet på stödköpen i obligationsmarknaden avslutats.

Ränteuppgång har i vissa kretsar av analytiker- och investerarkollektivet lyfts fram som en möjlig hedge mot den nu aktuella inflation som kommit efter att pandemin rullat över ekonomin och stora stödpaket med den, vilket vilar till grund för Federal Reserves drag. Att döma av rörelserna tycks dock något annat nu ske, enligt Oandas senoranalytiker Edward Moya.

"Det är lite av en besvikelse att bitcoin inte reagerar positivt när räntorna häver sig uppåt", sade han till CNBC.

En annan negativ aspekt för kryptovalutor är risken för regulatorisk press. Myndigheter över hela världen har de senaste veckorna uttalat sig negativt om de digitala valutorna ur flera aspekter. Efter att svenska FI-chefen Erik Thedéen, tillika vice ordförande i European Securities and Markets Authority (Esma) sagt sig vilja se ett förbud mot energiintensiv utvinning av kryptotillgångar följde den ryska centralbanken upp med att föreslå ett brett förbud. Utgångspunkten från Ryssland var att risken för den finansiella stabiliteten, befolkningens välbefinnande och penningpolitikens självständighet är för hög. Ryssland är ett av världens främsta länder avseende just utvinning av kryptotillgångar, som kräver energiintensiv beräkning av matematiska algoritmer för att lösa nya digitala block i den så kallade blockkedjan.

Bitcoin-priset är ned med cirka 40 procent från den toppnivå som nåddes i november, då nivån 69.000 dollar noterades.Direkt-SE