BIOVICA: RÖRELSERESULTAT -14,4 MLN KR 3 KV (-11,1)

2022-03-15 08:12:56

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Cancerdiagnostikbolaget Biovica redovisar ett rörelseresultat på -14,4 miljoner kronor (-11,1) för det tredje kvartalet, november-januari, i det brutna räkenskapsåret 2021/2022.

Kostnadsökningen jämfört med föregående år beror på aktiviteter inför kommersialisering av Divitum TKA, skriver bolaget i delårsrapporten.

Nettoomsättningen uppgick till 0,3 miljoner kronor (1,4) och kom från kunder på forskningsmarknaden.

Nettoresultatet landade på -14,3 miljoner kronor (-10,9).

Likvida medel vid periodens slut var 108 miljoner kronor (155). Bolaget är väl kapitaliserat och med nuvarande kapital beräknas kassan räcka för mer än tolv månaders drift, uppger Biovica.

"Vi har en intensiv period framför oss då vi kommer att komplettera med den sista informationen till FDA, erhålla 510(k)-godkännande, etablera vårt CLIA-labb och efter det lansera Divtitum TKA på den amerikanska marknaden", kommenterar Biovicas vd Anders Rylander i rapporten.Direkt-SE