BIOVICA: DIVITUM TKA-RESULTAT PUBLICERADE I MEDICINSK TIDSKRIFT

2021-09-15 08:18:50

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Biovicas test Divitum TKA har använts vid en analys av prover från Swog S0226-studien som publicerats i den vetenskapliga tidskriften Clinical Cancer Research.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Resultaten stöder enligt Biovica användning av Divitum TKA som ett verktyg för att övervaka sjukdomsprogression vid endokrin behandling hos kvinnor med hormonreceptorpositiv spridd bröstcancer.

"Swog-forskare har visat att ett blodserumtest kan identifiera vilka av dessa patienter som har långsamt växande sjukdom som skulle kunna kontrolleras med endast ett aromatashämmande piller", säger artikelns medförfattare, doktor Lajos Pusztai vid Yale University Cancer Center, i en kommentar.

Som tidigare meddelats visar resultaten att patienter med låga TKA-nivåer får ett betydligt bättre utfall än patienter med höga TKA-nivåer, med en progressionsfri överlevnad på 17,3 månader mot 11,2 månader.Direkt-SE