Aktie Biosimilarutvecklaren Xbrane Biopharmas styrelseordförande Anders Tullgren nämner i sitt inledningsanförande på bolagets kapitalmarknadsdag tre anledningar till att äga aktier i Xbrane Biopharma.

Xbrane kommer i samband med Europalanseringen av Ximluci att befinna sig i en kommersiell fas, vilket Anders Tullgren anger som ett skäl.

Bolaget är enligt Anders Tullgren, i ytterligare ett skäl att äga bolaget, ett plattformsbolag inom biosimilarutveckling, vilket det finns väldigt få av. I Europa uppges det endast finnas fyra bolag, inkluderat Xbrane Biopharma, som verkar inom utvecklingen av biosimilarer.

I en senare presentation utvecklar vd Martin Åmark att de andra tre bolagen är Formycon, Polpharma Biologics och Alvotech.

Det finns, enligt vd Martin Åmark, mer tagare av biosimilarprojekt än projekt som dessa potentiella intressenter har möjlighet att inlicensiera.

Det sista argumentet som Anders Tullgren ger, för att äga aktien, är att Xbrane har en attraktiv portfölj. Vid sidan om Ximluci har Xbrane fyra ytterligare biosimilarkandidater i sin portfölj.

I Europa, där lanseringen kommer att bedrivas av partnern Stada Arzneimittel, förväntar sig Xbrane få ett EU-godkännande i november 2022 följt av en lansering under första kvartalet 2023. Så sent som den 16 september 2022 gav den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s rådgivande kommitté CHMP (Committee for Medicinal Products for Human Use) ett positivt utlåtande för Ximluci (ranibizumab).

Avtalet med Stada omfattar milstolpsbetalningar och kostnadstäckning om 40 till 50 miljoner euro samt vinstdelning 50/50 på ebitda-nivå.

Xlucane är en biosimilarkandidat av originalläkemedlet Lucentis från schweiziska Novartis. Läkemedlet används för att behandla ögonsjukdomarna åldersrelaterad makuladegeneration, diabetisk makuladegeneration och diabetiskt relaterad retinopati. Under helåret 2021 redovisade Novartis en försäljning av Lucentis för nästan 2,2 miljarder dollar.

I projektet BIIB801 (Xcimzane) har Xbrane en global partner i den amerikanska läkemedelsjätten Biogen. BIIB801 är en preklinisk monoklonal antikropp som är en biosimilarkandidat till Cimzia (certolizumab pegol). Cimzia, från belgiska UCB, används delvis för att behandla ledgångsreumatism och psoriasis. År 2021 var den globala försäljningen av läkemedlet drygt 1,8 miljarder euro.

Enligt avtalet med Biogen har Xbrane möjligheter att potentiellt erhålla utvecklings- och kommersiella milstolpar på upp till 80 miljoner dollar från Biogen.

Den prekliniska uppskalningen av produktionen av BIIB801 väntas vara slutförd 2023.

Patentet för originalläkemedlet Cimzia löper ut i USA under 2024 och i EU under 2025.

Xdivane, en biosimilarkandidat av originalläkemedlet Opdivo, befinner sig i preklinik. Immunterapiläkemedlet Opdivo från amerikanska Bristol Myers Squibb används för behandling av både blodcancer och solida tumörer såsom vissa typer av lungcancer.

Xtrudane, en biosimilarkandidat av Mercks storsäljande immunterapi Keutruda vid behandling av olika cancerformer. Patenten för Keytruda löper ut i USA under 2029 och I EU under 2030.

Xdarzane, en biosimilarkandidat av Janssens cancerläkemedel Darzalex, används vid behandling av flera indikationer inom blodcancerformen multipelt myelom. Patentutgångarna för Darzalex sker under 2029 i USA och 2030 i EU. Projektet befinner sig i preklinik.

Martin Åmark uppger sig vilja göra en utlicensering av en portfölj av ovan tre nämnda onkologiprodukter, Xdivane, Xtrudane och Xdarzane, under nästa år omfattande biosimilarkandidater för onkologiläkemedlen Opdivo, Keytruda och Darzalex.

Enligt Xbrane Biopharmas styrelseordförande Anders Tullgren ska bolaget bli kassaflödespositiva i det fjärde kvartalet 2023 eller det första kvartalet 2024, vilket är ett upprepat mål.