Bioteknikbolag med lysande utsikter

Publicerad 2007-11-19 16:51

Redeye förslår köp i ett biotekninkbolag som går från att vara ett bolag i forskningsfas till ett bolag i tidigt utvecklingsfas, vilket motiverar en helt annan värdering än dagens. En rad positiva nyheter väntas kring bolagets forskningsportfölj.

Det skriver Redeye i ett morgonbrev på fredagen, efter ett möte med Bioinvents ledning på torsdagen tillsammans med investerare. Redeye upprepar sin köprekommendation för aktien och det motiverade värdet är 30 kronor. Höjningen av det motiverade värdet till 30 kronor gjordes redan i en analys daterad den 21 augusti,

En högre värdering kräver dock att Bioinvents tre utvecklingsprojekt tar ett steg framåt i utvecklingen, något som Redeye räknar med på sex månaders sikt.

Enligt Redeye har Bioinvent målsättningen att ha fyra kliniska program under 2008, ett i fas II (TB-402), två på väg in i fas II (TB-403 och BI-204) samt ett nytt cancerprojekt i fas I. Därutöver har Bioinvent som målsättning att inom tolv månader ingå ett partneravtal för BI-204 på den japanska marknaden och att inleda en ny större produktallians inom ett specifikt sjukdomsområde.

Redeye anser även att marknaden helt har missat avtalsmöjligheten för BI-204 utanför Nordamerika.

Den enda potentiella fallgropen för aktien på kort sikt är om fas I-resultaten för blodproppshämmaren TB-402 skulle visa sig vara dåliga, men Redeye bedömer risken som låg.

Vidare skriver Redeye att antikroppsbaserade läkemedel är ett av de hetaste spåren inom läkemedelsutveckling, vilket ännu inte smittat av sig på Bioinvents aktiekurs.

Trots en låg värdering och ett starkt nyhetsflöde är aktien dock kortsiktigt sårbar för marknadens bristfälliga riskaptit, anser Redeye. Analyshuset bedömer att det är 60 procents chans att något av Bioinvents tre befintliga utvecklingsprojekt resulterar i ett läkemedel på marknaden inom sju år. En investering i aktien är av spekulativ karaktär och bör som sådan endast utgöra en spännande krydda i en bred aktieportfölj, enligt Redeye.

Bioinvents aktie är en av de stora vinnarna på fredagsbörsen.

(Nyhetsbyrån Direkt)