Bioinvent visar ökad förlust

Publicerad 2007-11-20 17:17

I sin delårsrapport för perioden januari till mars redovisar Bioinvent en förlust efter finansnetto på 20,8 miljoner kronor. Det är en kraftig försämring jämfört med samma period förra året då förlusten var 11,7 miljoner kronor.

Under perioden har bolaget köpt läkemedelsprojekt inom cancerområdet från forskargrupp vid Karolinska Institutet och lämnat in patentansökningar inom ramen för samarbetet med GlaxoSmithKline samt inom protein chip området.

Nettoomsättni