Bioinvent fyller på kassan

Publicerad 2015-03-23 09:22

Emission Bioteknikbolaget Bioinvent har beslutat att göra en fullt garanterad företrädesemission om cirka 75 miljoner kronor före emissionskostnader. 

Slutliga emissionsvillkor kommer att meddelas senast den 17 april, enligt ett pressmeddelande.

Företrädesemissionen är säkerställd upp till 100 procent av emissionen genom tecknings- och garantiåtaganden inkluderande teckningsåtaganden från life science-investerare som Rhenman Healthcare Equity, Vixco Capital/Mats Thorén och East Bay. Även ledning och nyckelpersoner har lämnat teckningsåtaganden.

Emissionen förutsätter godkännande vid årsstämman den 22 april.

Bioinvent genomför nyemissionen för att stärka bolagets finansiella ställning och säkerställa kapitalbehovet under kommande 12-18 månader, skriver Bioinvent.

Kapitalet kommer att användas för planerade kliniska fas 1/2-studier för bolagets tre projekt BI-1206, BI-505 och TB-403 och för produktion av läkemedel till dessa studier samt för stödjande prekliniskt arbete i syfte att optimera värdet i respektive projekt och fortsatt prioritering av forskningsprogram inom immunonkologi, anges i pressmeddelandet.

Avstämningsdag för deltagande i emissionen är den 24 april och teckningsperioden löper 28 april-13 maj.