Bioinvent sticker på studiebesked

Publicerad 2007-11-20 09:18

Bioinvent räknar med att kunna presentera resultaten från en klinisk studie snabbare än vad som tidigare uppgetts. Som ett resultat stiger bolagets aktie med över 6 procent i morgonhandeln på börsen.

av bolagets koagulationshämmare TB- 402 kommer att kunnas presenteras redan under tredje kvartalet 2007Det framgår av ett pressmeddelande där Bioinvent uppdaterar marknaden om sina projekt inför sin presentation vid Carnegies konferens på tisdagen.

Tidigare prognos var att resultaten skulle kunna presenteras i slutet av 2007.

Vad gäller läkemedelskandidaten BI-204 är de toxikologiska studierna långt gånga och doseringen är genomförd.

De toxikologiska studierna av TB-403, är långt framskridna och dosering genomförd. De kliniska fas I- studierna beräknas komma igång under året, som är en upprepning av tidigare bedömning.

Bolaget uppger även att förutom de tre utvecklingsprojekt som Bioinvent i dag driver inom cancer räknar bolaget med att lägga till ytterligare en läkemedelskandidat från sin forskningsportfölj för toxikologiska och kliniska studier under året.

Det säger bolagets vd, Svein Mathisen, i ett pressmeddelande inför Carnegies så kallade health care- konferens.

(Nyhetsbyrån Direkt)