BIOINVENT: SLUTFÖRT FÖRSTA DOSNIVÅER I FAS 1/2A MED BT-001

2022-06-27 08:19:28

STOCKHOLM (Nyhetsbyrån Direkt) Forskningsbolaget Bioinvent meddelar tillsammans med Transgene att de har slutfört de två första dosnivåerna i bolagens fas 1/2a studie med läkemedelskandidaten BT-001 vid behandling av patienter med solida tumörer, inklusive melanom.

Det framgår av ett pressmeddelande.

Tidiga data i del A av studien visar att BT-001 tolereras väl. Utfallet grundar sig på tolv patienter. Upp till 18 patienter kommer att inkluderas med stigande doser av BT-001.

Resultaten tyder på att BT-001 kvarstår och replikeras i tumören. Anti CTLA-4 antikroppen uttrycks i tumören utan påvisad systemisk exponering. Resultaten antyder på hög tumörspecificitet, skriver bolaget och tillägger att tumörminskning har observerats hos en patient i den första dosgruppen.

Del B av studien planeras starta under det andra halvåret 2022. Studien kommer att utvärdera intratumorala injektioner av BT-001 i kombination med Mercks immunterapiläkemedel Keytruda (pembrolizumab).Direkt-SE