Bioinvent tar in kapital

Publicerad 2013-06-19 09:01

Nyemission Bioteknikbolaget Bioinvent har beslutat att genomföra en nyemission på omkring 22 miljoner kronor med företrädesrätt för bolagets aktieägare.

Det framgår av ett pressmeddelande. Syftet med emissionen är att stärka bolagets finansiella ställning samt öka den kommersiella flexibiliteten.

Emissionen är till sin helhet säkerställd genom teckningsförbindelser från befintliga ägare och avtal om emissionsgarantier med befintliga ägare och externa investerare.

Teckningskursen har fastställts till 2:10 kronor per aktie. Sju befintliga aktier berättigar till tecknande av en ny aktie.

Kapitaltillskottet beräknas finansiera Bioinvent till utgången av 2013. Härtill kommer intäkter från partnerprojekt och pågående affärsutvecklingsaktiviteter.

Bolaget kommer senare i år att se över långsiktiga strategier när den nya vd:n, Mikael Oredsson, tillträtt.