BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar

2022-10-17 08:00:00

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaias försäljning har under det tredje kvartalet 2022 påverkats positivt av en ökande efterfrågan i framförallt Americas samt positiva valutaeffekter.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 258 (174) miljoner kronor, en ökning med 48%. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 94 (67) miljoner kronor, en ökning med 40%.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal tre fredagen den 21 oktober 2022 kl. 08:00 med efterföljande telefonkonferens kl 09:30.
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här (https://sv.biogaia.com/press/prenumerera-pa-vara-pressmeddelanden/)
LinkedIn här (https://www.linkedin.com/company/biogaia-ab/)

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: ako@biogaia.se
Telefon: +46 (0) 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: mis@biogaia.se
Telefon: +46 (0) 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Hittills har över 200 artiklar om kliniska studier med BioGaias probiotiska stammar publicerats. Produkterna säljs av nutritions- och läkemedelsbolag i drygt 100 länder. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com (https://sv.biogaia.com/)

Denna information är sådan som BioGaia är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning (EU nr 596/2014). Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 oktober 2022 kl. 08:00 CEST.

Cision