BioGaias resultat för tredje kvartalet överstiger marknadens förväntningar

2021-10-13 21:00:00

(Siffror inom parentes avser motsvarande period föregående år)

BioGaia har under slutet av det tredje kvartalet 2021 ombetts av vissa kunder som riskerar att få slut i lagret, att tidigarelägga order vilket har haft en positiv effekt på försäljningen i kvartalet.

För tredje kvartalet beräknas försäljningen preliminärt uppgå till cirka 174 (132) miljoner kronor, en ökning med 32 %. Rörelseresultatet för tredje kvartalet beräknas preliminärt uppgå till cirka 67 (27) miljoner kronor, en ökning med 148 %. För helåret beräknas försäljningen i stort sett motsvara förväntningarna.

BioGaia publicerar delårsredogörelsen för kvartal tre torsdagen den 21 oktober 2021 kl 8:00 med efterföljande telefonkonferens kl 9:30.

Denna information är sådan information som BioGaia AB är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom verkställande direktörens försorg, för offentliggörande den 2021-10-13 21:00 CET.

Cision