BioGaias års- och hållbarhetsredovisning 2022 publicerad

2023-03-27 11:00:00

BioGaias års- och hållbarhetsredovisning 2022 och ersättningsrapport 2022 finns tillgängliga för nedladdning via länken: https://sv.biogaia.com/investerare/arsredovisningar/

Den svenska års- och hållbarhetsredovisningen 2022 finns även tillgänglig på BioGaias webbplats i European Single Electronic Format (ESEF).

BioGaias bolagsstyrningsrapport 2022 finns tillgänglig för nedladdning via länken: https://sv.biogaia.com/investerare/bolagsstyrningsrapport/
 

Följ oss:
Prenumerera på BioGaias pressmeddelanden här (https://www.biogaia.com/press/subscribe-to-press-releases/)
LinkedIn här (https://www.linkedin.com/company/biogaia-ab/)

Kontaktpersoner:
Alexander Kotsinas, Finansdirektör
Epost: ako@biogaia.se
Telefon: +46 735 00 11 11

Mikaela Idermark Stern, Kommunikationschef
Epost: mis@biogaia.se
Telefon: +46 730 95 61 50

Om BioGaia
BioGaia är ett svenskt världsledande probiotikaföretag som legat i frontlinjen inom mikrobiomforskningen i mer än 30 år. BioGaia utvecklar, marknadsför och säljer probiotiska produkter med dokumenterade hälsofördelar. Produkterna säljs via distributionspartners eller i egen distribution på över 100 marknader. Moderbolaget BioGaia AB:s B-aktie är noterad på Nasdaq Stockholm, segmentet för medelstora bolag. biogaia.com (https://sv.biogaia.com/)

Denna information är sådan som BioGaia AB (publ) är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 mars 2023 kl. 11:00 CEST.

Cision